Legislatie

Conducere

Organizare

Politici si strategii

Rapoarte si studii


Despre noi | Interes Public | Servicii | Acreditare | Portofoliu Clienti | Contact

Institutie publica, finantata integral din venituri proprii, infiintata in anul 1954 ca laborator al Oficiului de Control al Marfurilor, LAREX s-a dezvoltat permanent, devenind in anul 1990 Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor.

Functionand în conformitate cu Hotarârea de Guvern nr. 625/12.08.1999, în subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (A.N.P.C.), mentinerea statutului de organism neutru, notificat prin Hotarâre de Guvern, face ca deciziile noastre privind certificarea produselor sa poata fi adoptate pe baza unor criterii exclusiv obiective si profesioniste si sa raspunda la cerintele privind independenta si impartialitatea.

Marca LAREX este inregistrata din 1975 la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale si Serviciilor de la Geneva.

C.N.I.E.P. - LAREX este membru fondator al Asociatiei de Acreditare din România (în prezent RENAR) si colaboreaza cu multe organisme guvernamentale si oficiale, ca: Directia Generala a Vamilor, Garda Financiara, Politia Economica, A.N.P.C. etc.

Participam permanent la comparări interlaboratoare si programe de încercări de competență organizate de furnizori acreditaţi conform SR EN ISO/CEI 17043.

Faptul ca lista clientilor sai cuprinde in egala masura organisme ale statului si agenti economici privati, este inca o dovada a statutului de organism neutru pe care C.N.I.E.P. - LAREX si l-a consolidat in timp.

Organismul de certificare LAREX CERT - parte distincta a CNIEP LAREX - realizează certificarea, finalizată cu acordarea certificatului de utilizare a marcii de certificare LAREX CERT si a certificatelor de conformitate, pentru tipuri de produse din domeniul produse ale industriei alimentare si băuturi Marca organismului de certificare LAREX CERT este proprietatea exclusivă a CNIEP – LAREX, marcă înregistrata la OSIM în baza Legii nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice. LAREX CERT utilizeaza, pentru efectuarea incercarilor, laboratoarele C.N.I.E.P. LAREX si laboratoare externe