Despre noi | Interes Public | Servicii | Acreditare | Portofoliu Clienti | Contact

Oferta de incercari

Certificare

Documente emise

 

Avand in vedere cerintele actuale ale economiei romanesti , experienta in domeniul certificarii precum si laboratoarele de care dispune, C.N.I.E.P. LAREX vine in intampinarea acestor cerinte extinzandu-si gama de servicii oferite prin infiintarea in cadrul structurii sale organizatorice, alaturi de laboratoarele acreditate, a unui organism de certificare produse, de terta parte, LAREX CERT, constituit conform prevederilor SR EN ISO/CEI 17065:2013.

Pentru a oferi incredere in serviciile oferite, Organismul de certificare LAREX CERT are la baza activitatii sale urmatoarele principii:

  • impartialitate si responsabilitate asupra tuturor activitatilor de evaluare si certificare desfasurate si a deciziilor luate;

  • competenta profesionala a personalului implicat;

  • deschidere catre orice parte interesata;

  • confidentialitate deplina asupra tuturor informatiilor si datelor furnizate.

Astfel, certificarea de produs presupune ca, in urma evaluarii conformitatii produselor, daca se confirma ca acestea sunt conforme cu caracteristicile declarate in documentele de referinta  si cu reglementarile legale in vigoare, organismul de certificare sa acorde certificat de utilizare a marcii de certificare, certificat de conformitate, pentru fiecare produs certificat. Aceste certificate dau dreptul titularului de certificare de a utiliza marca de certificare „PRODUS CERTIFICAT LAREX CERT”, proprietatea exclusiva a C.N.I.E.P. Larex, inregistrata la OSIM in baza legii nr. 84/1998, republicata.

Certificarea nu inseamna doar aplicarea marcii „PRODUS CERTIFICAT LAREX CERT” pe eticheta produselor dumneavoastra, ci si atesta faptul ca produsul respecta caracteristicile declarate si in acelasi timp ofera garantia mentinerii acestora, prin supraveghere pe toata perioada contractului de certificare.

Aceasta este o garantie suplimentara a unei calitati constante si distinge produsele certificate de produsele de acelasi fel necertificate apartinand altor firme.

Organismul de certificare LAREX CERT este in procesul de reacreditare RENAR.