Oferta de incercari

Certificare

Documente emise


Despre noi | Interes Public | Servicii | Acreditare | Portofoliu Clienti | Contact

Raport de incercari

Licența de utilizare a mărcii de certificare "PRODUS CERTIFICAT LAREX CERT"

Certificat de Conformitatea de Tip

Raport de Expertizare

Raport de Incercari


Cuprinde rezultatele încercãrilor efectuate în laborator asupra unui esantion prelevat si prezentat de beneficiar, în situatia în care acesta nu dispune de o documentatie tehnicã de referintã fatã de care sã se poatã stabili conformitatea sau neconformitatea si nici nu doreste stabilirea conformitãtii fatã de documentatia tehnicã existentã în C.N.I.E.P. - LAREX.


În acest document se vor gãsi numai rezultatele încercãrilor executate, fãrã concluzii asupra produsului.

 

Atentie!  Acest document se referã numai la esantionul încercat si NU poate fi utilizat pentru a certifica nivelul de calitate al produselor care se comercializeazã sau se fabricã, chiar dacã acestea sunt aparent identice cu esantionul.

Licența de utilizare a mărcii de certificare "PRODUS CERTIFICAT LAREX CERT"


Document prin care se acorda, unui client/producător, dreptul de utilizare a mărcii de certificare "PRODUS CERTIFICAT LAREX CERT". Marca de certificare "PRODUS CERTIFICAT LAREX CERT" poate fi utilizata dupa obținerea Certificatelor de Conformitate de Tip.

Certificat de Conformitatea de Tip


Document prin care se certifică conformitatea produselor cu documentul declarat ca referential si care care se emite pt fiecare produs certificat pt un producător

Raport de Expertizare


Este un document eliberat în general la cererea unor organe de jurisdictie sau de urmãrire penalã si care permite o dezvoltare mai nuantatã a concluziilor, astfel încât sã se poatã clarifica aspecte interesante pentru beneficiar. La baza sa stã, în majoritatea cazurilor, un "Raport de încercãri".