Legislatie

Conducere

Organizare

Politici si strategii

Rapoarte si studii


Despre noi | Interes Public | Servicii | Acreditare | Portofoliu Clienti | Contact

Politica Sistemului de Management a CNIEP LAREX  urmãreste:

 - menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMC în domeniul încercărilor conform cerinţelor din SR EN ISO/CEI 17025:2005 în scopul creşterii competitivităţii,

 - satisfacerea cerinţelor clienţilor şi respectarea reglemetãrilor legale aplicabile, cerinţelor autoritãţilor şi a organismului naţional de acreditare - RENAR

 - angajarea de personal cu calificarea, instruirea şi experienţa adecvatã domeniului de activitate şi tipului de incercari

 - asigurarea că tot personalul din compartimentele unde se aplică SMC cunoaşte, înţelege şi aplică în activitatea lui politicile în domeniul calităţii şi procedurile aplicabile

 - utilizarea metodelor de incercare şi de asigurarea calitãţii rezultatelor adecvate solicitãrilor

 - asigurarea echipamentelor de încercare şi mãsurare corespunzatoare incercãrilor efectuate şi asigurarea fondurilor necesare pentru mentenanţa acestora;

 - asigurarea trasabilitãţii mãsurãrii prin etalonarea echipamentelor de incercare /masurare, procurarea şi utilizarea materialelor de referinţã certificate

 - asigurarea protecţiei informaţiilor confidenţiale şi a drepturilor de proprietate ale clienţilor.

 - identificarea abaterilor de la SMC şi iniţierea de acţiuni care să prevină /diminueze abaterile de la SMC şi/sau de la principiul satisfacerii cerinţelor clientului,

 - asigurarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor calitãţii

 - asigurarea că integritatea SMC se păstrează atunci când sunt planificate şi implementate modificări ale Sistemului de Management


Obiective generale ale CNIEP LAREX:


 - Menţinerea şi îmbunatãţirea unui Sistem de Management în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005;

 - Menţinerea acreditãrii Laboratorului de catre organismul naţional de acreditare – RENAR – şi extinderea acreditãrii în cazul implementãrii unor metode noi;

 - Cresterea eficienţei economice a activitãţii desfãşurate;

 - Satisfacţia clienţilor, menţinerea clienţilor actuali şi atragerea altora noi;

 - Asigurarea spaţiului şi  a condiţiilor ambientale corespunzatoare care sã nu invalideze rezultatele incercãrilor;

 - Asigurarea echipamentelor de incercare şi mãsurare corespunzatoare incercãrilor efectuate şi asigurarea fondurilor necesare pentru mentenanţa acestora;

 - Asigurarea trasabilitãţii masurãrii prin etalonarea echipamentelor  de incercare /mãsurare, procurarea şi utilizarea materialelor de referinţã certificate şi participarea laboratorului la incercãri de competenţã;

 - Asigurarea cã tot personalul este instruit adecvat pentru susţinerea şi implementarea Sistemului Calitãţii